Privaatsuspoliitika

Esimest korda meie veebilehte külastades palume teil nõustuda küpsiste kasutamisega selle Privaatsuspoliitika tingimuste alusel. Palun lugege Privaatsuspoliitika hoolika läbi, et mõistaksite, miks ja kuidas me teilt andmeid kogume ja neid töötleme. Palume teil tähele panna, et käesolev privaatsusteatis käsitleb üksnes Coolweld OÜ veebilehe ja e-poe kaudu kogutavate andmete töötlemist.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Coolweld OÜ,  info@coolweld.ee.

1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

1.1. Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Coolweld OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

1.2. Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
1.2.1. kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (näit. kauplused);
1.2.2. veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu.

1.2.3. ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Coolweld OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);

1.2.4. järelmaksutaotluse esitamisel

2. Muude andmete kogumine

2.1. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.
3. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine
3.1. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Coolweld OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Coolweld OÜ nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Coolweld OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Coolweld OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine. Kliendi isikuandmeid säilitab Coolweld OÜ kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida Coolweld OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Coolweld OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.
4. Kogutud isikuandmete muutmine

4.1. Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas.

E-maili (Coolweld OÜ veebisaidi kasutajatunnuse) muutumisel palume meid sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

5. Isikuandmete kaitse

Coolweld OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

6. Turvalisus

Kõik Coolweld OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Coolweld OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust info@coolweld.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

8. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Mõnikord ei ole meil võimalik nimetada kindlat perioodi, mille vältel teie isikuandmeid säilitame. Näiteks meil on õigus säilitada teie isikuandmeid, kui see on vajalik selleks, et täita meile kohaldatavate õigusaktide nõudeid, meile siduvate juriidiliste kohustuste täitmiseks või teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks. Kõigil juhtudel Teie isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik konkreetse eesmärgi saavutamiseks.

9. Muu tähtis eraelu puutumatuse kaitsega seotud teave

Kolmandate isikute veebilehed

Me võime teha koostööd kolmandatest isikutest ettevõtetega, üldise nimetusega „teenusepakkujad“, kes võivad meie loal lisada meie veebilehtedele, teenustesse, rakendustesse ja tööriistadesse kolmandate isikute küpsiseid. Need teenusepakkujad aitavad meil pakkuda teile paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutajakogemust.

Pange tähele, et kolmandate isikute küpsistele kehtivad vastavate kolmandate isikute privaatsuspoliitikad, mille eest meie endale mis tahes vastutust ei võta.

Laste isikuandmed

Meie veebilehel pakutavad teenused on mõeldud vähemalt 14-aastastele isikutele. Konkreetsetes püsikliendiprogrammides või loosimängudes osalemiseks võidakse seada erinev, kõrgem vanuse alampiir.

Kui meil on põhjendatud kahtlusi, et töödeldavad isikuandmed pärinevad selles osas nimetatud vanusest nooremalt isikult, kustutame vastavad andmed andmebaasidest.

10. Kuidas me kasutame küpsiseid

Nagu enamik veebisaite, kasutame ka meie küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised andmefailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja aitavad meil pakkuda kiiremat ja turvalisemat veebilehitsemiskogemust. Külastades või kasutades meie veebisaite, teenuseid, rakendusi, tööriistu või vahetades meiega sõnumeid, võime meie ja meie volitatud teenusepakkujad kasutada küpsiseid parema, kiirema ja turvalisema kasutajakogemuse pakkumise ning reklaami eesmärgil.

Üldjuhul ei sisalda küpsised kasutaja isiku otsest tuvastamist võimaldavat teavet, kuid meie töödeldavad Teie isikuandmed võivad olla seostatud Teie arvutikasutusega või muu seadme kasutusega, sealhulgas ka veebilehtede külastamisega ja muu seotud küpsistega kogutud ja salvestatava teabega.

10.1 Kuidas saate küpsiseid brauseris hallata?

Enamik veebibrausereid võimaldavad kasutajatel küpsiste kasutamisest keelduda või need kustutada. See, kuidas seda täpselt teha, võib eri brauserite ja versioonide vahel erineda. Ajakohased juhised selle kohta, kuidas küpsiseid blokeerida või kustutada, leiate konkreetse brauseri tootja veebisaidilt, näiteks Chrome; Firefox; Internet Explorer ja Safari.

Pange tähele, et küpsiste kustutamine nende edasise kasutamise keelamine võib mõjutada teie kasutajakogemust ning takistada teil meie veebisaidi teatud funktsioonide kasutamist.